5 มาตราการป้องกัน Covid-19 ในคลินิก ได้แก่

  1. ล้างมือบ่อยๆ
  2. สวมหน้ากาก
  3. เว้นระยะห่าง
  4. ทำความสะอาดสถานที่
  5. อย่าให้พื้นที่แออัด